دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1394، صفحه 53-117 
2. بررسی تاثیر برخی از عصاره‌های گیاهی بر روی بیماری ساق زخم توتون

صفحه 63-71

سید افشین سجادی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی؛ غلامرضا مرادی


6. کاربرد پلاسمای سرد اتمسفری و تاثیر آن بر قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی

صفحه 111-117

سپیده سادات آقازاده نایینی؛ سمیه فراهانی؛ عباس ناصحی