گزارشی از حضورحلزون Physa acuta, Draparnaud در رودخانه جاجرود، شرق استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

حلزون­ها یکی از مهم­ترین گروه­های خسارت­زا به محصولات کشاورزی محسوب می­شوند. حلزون گونه Physa acuta به­عنوان یک گونه مهاجم در باغات، سبزی­کاری­ها و بالاخص مزارع برنج از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق ضمن بررسی گونه ­های نرم­تنان حاشیه رودخانه جاجرود در شرق استان تهران، این گونه از چهار ایستگاه فشم، سعید­آباد، خجیر و پاکدشت در طول رودخانه جاجرود گزارش گردید. طبق مشاهدات در ماه­های فصل تابستان هیچ نمونه­ای از این گونه جمع­آوری نشد و نمونه­های جمع­آوری شـده در ماه­های فصول بـهار و پاییـز تفاوت معنی­داری از نظر صفات ریخت­شناسی نشان ندادند. وجود این گونه در منطقه حاشیه رودخانه جاجرود هشداری برای احتمال حمله این گونه مهاجم به مزارع و باغات حاشیه رودخانه محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A report of Physa acuta presence from Jajrood River, east of Tehran province

نویسندگان [English]

  • Zahra Chahardehi Damghan 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroudi 2
  • Neda Kheradpir 3
1 Former MSc. student in Animal Biosystematics, Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Molluscs are among the most important group of agricultural plant pests. Physa acuta, as an invasive species in horticulture, vegetables and specially rice farms takes a serious attention. In this study, through sampling from four pints in Jajroud River including Fasham, Saeed Abad, Khojir and Pakdasht, the species was reported from all the sampling points. There were no samples collected in summer season and samples collected in spring and autumn showed no significant difference in morphological features. The presence of the species would be considered as an alarm for further invasion to farms and gardens along the riverside.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jajrood River
  • Physa acuta
  • mollusca