اولین گزارش از کک توتون Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847) (Coleoptera: Chrysomelidae)از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، ورامین، ایران

2 ، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

حشره مهاجم کک توتون Epitrix hirtipennis(Melsheimer, 1847) برای اولین بار برای فون کک­های خانواده سوسک­های برگ­خوار Chrysomelidae از ایران گزارش می­شود.طی برنامه نمونه­برداری از مزارع شهرستان ورامین (استان تهران)، اولین نمونه از نیمه خرداد در مزرعه بادنجان در روستای سرگل، شهرستان ورامین مشاهده گردید و پایش جمعیت تا هفته پایانی تیرماه همزمان با برداشت محصول ادامه یافت و تراکم جمعیت به حداکثر 4-3 کک به ازاء هر برگ افزایشپیدا کرد. پس از آن با گل­دهی محصول تابستانه، در اواخر مرداد ماه، مجدد کک­های بالغ در سطح مزرعه مشاهده شدند. این گونه یکی از مجموعه گونه­های بومیمنطقه نئارکتیک است و از سال 1983 در منطقه پالئارکتیک مانند ایتالیا، پرتغال، یونان، ترکیه، بلغارستان، روسیه و سوریه نیز مشاهده گردید. سایرگونه­های این جنس قبلاً در ایران مشاهده شده­اند و گونه E. hirtipennis برای اولین بار از ایران گزارش می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of tobacco flea Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847) (Coleoptera: Chrysomelidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • Neda Kheradpir 1
  • Erfan Miirzaii 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

The alien species tobacco flea Epitrix hirtipennis Melsheimer is reported for the first time for Iranian Chrysomelidae fauna. The first specimen was observed in an eggplant farm from Sargol village in Varamin County (Tehran Province) through mid June; population monitoring continued till the last week of July, parallel to crop harvesting which the population density raised to 3-4 fleas/leaf; continuously, the flea adults were observed on the second crop rotation at the end of July. The species is native to Nearctic ecozone and since 1983, has been reported from Palearctic region such as Italy, Portuguese, Greece, Bulgaria, Russia and Syria. Some of the other species of Epitrix has been previously reported from different parts of Iran and E. hirtipennis is reported for the first time for Iranian fauna.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epitrix hirtipennis
  • Iran
  • Varamin
  • Eggplant