بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه‌حلقوی گوجه‌فرنگی (ToRSV) و لکه‌حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته‌دار (PNRSV) در برخی گلستان‌های استان‌های تهران، البرز، مازندران و مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه اسلامی، تهران

3 محقق، مؤسسه تحقیقات علمی بخش کشاورزی حوزه مدیترانه، باری، ایتالیا

4 استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در طی فصول زراعی سال­های 95-1394 به منظور تعیین پراکنش PNRSV و ToRSV در گل رز و علف­های هرز پیچک و شیرتیغی مجاور آن­ها در استان­های تهران، البرز، مازندران و مرکزی از 600 نمونه برگ رز و 50 نمونه برگ علف هرز بدون علایم و با علایم به­صورت کاملاً تصادفی نمونه­برداری شد. توسط آزمون الایزای مستقیم DAS-ELISA نمونه­ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد گل رز در استان­های تهران، البرز، مازندران و مرکزی به ترتیب 24/39%، 7/30%، 8/44% و 1/38% به PNRSV و 38%، 6/25%، 3/32% و 3/28% به ToRSV و علف­های هرز پیچک و شیرتیغی به ترتیب 26% و 18% به PNRSV و ToRSV آلوده بودند. نمونه­های آلوده با استفاده از بافر فسفات پتاسیم (1/7 pH=) حاوی ماده ضد اکسیداتیو بر روی گیاهان علفی در گلخانه مایه­زنی شدند. برای تأیید آلودگی ویروسی نمونه­ها، از آزمون RT-PCR و پرایمر­های اختصاصی جهت تکثیر قطعات اختصاصی از طول ژنوم PNRSV و ToRSV در نمونه­های رز و گیاه محک استفاده شد. نمونه­هایی که در آزمون­های سرولوژیک آلوده به ویروس تشخیص داده شده بودند، با هر دو جفت آغازگر مورد استفاده واکنش دادند و قطعات ژنتیکی مورد انتظار با اندازه­های 210 جفت باز مربوط به پروتئین پوششی PNRSV و 500 جفت باز مربوط به پلیمرازToRSV  برای نمونه­های آلوده تکثیر شدند. در این بررسی برای اولین بار حضور عوامل ویروس PNRSV و ToRSV در گیاه رز و علف­های هرز مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the occurrence of Tomato Ringspot Virus (ToRSV) and Prunus Necrotic Ringspot Virus (PNRSV) in some floricultures of Tehran, Alborz, Mazandaran and Markazi Provinces

نویسندگان [English]

  • simin Sabaghian 1
  • Farshad Rakhshandehroo 2
  • toofik Elbeaino 3
  • hamidreza Zamanizadeh 4
1 PhD Student, Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences and Food industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Plant Protection, College of Agricultural Researches and Food Technologies, Science and Research Branch, Islamic Azad University
3 Research Scientist, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari,Via Ceglie 9, 70010 Valenzano (BA), Italy
4 Professor, respectively, Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences and Food industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran 14515-775, Iran
چکیده [English]

During the growing seasons of the years 2013-2014, Alborz, Mazandaran, Markazi and Tehran provinces were surveyed to assess the distribution of PNRSV and ToRSV in rose plants, field bindweed and common sow thistle weeds grown nearby the sampled roses. A total numbers of 600 symptomatic and asymptomatic rose leaves and 50 weeds were sampled. Using with the DAS-ELISA serological test, samples were tested. Results indicated that roses are infected to PNRSV with the infection rates of 39.24%, 30.7%, 44.8% and 38.1% and to ToRSV with the infection rates of 38%, 25.6%, 32.3% and 28.3% through in Tehran, Alburz, Mazandaran and Markazi respectively.  It was also revealed that PNRSV and ToRSV was respectively 26% and 18% incidence in weeds. Infected samples were mechanically inoculated on herbaceous propagative and indicator plants using with the potassium phosphate buffer pH 7.1 containing the antioxidant materials. To confirm the presence of viral infections in diseased roses and indicator plants, infected plants were analyzed by RT-PCR, using PNRSV-specific primers to amplify a related portion of the PNRSV and ToRSV genomes. Those infected samples have positively reacted with the both specific primers and desired DNA fragments with the size of about 210bp for the coat protein of PNRSV and 500bp for the polymerase of ToRSV were amplified for them. By this research and for the first time, presence of PNRSV and ToRSV in rose plant and herbaceous weeds was assessed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution؛ RT-PCR
  • DAS-ELISA
  • TAS-ELISA
  • rose plant
  • Host range