شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته‌دار (برگ نقره‌ای) در شرق استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

2 دانشجوی دکتری، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

عارضه خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته­دارموجب خشکیدگی سرشاخه­ها، نقره­ای شدن برگ­ها و زوال درخت می­گردد. از درختان هلو و شلیل واجد علائم طی ماه­های تابستان سال­های 95-1393، نمونه­برداری شد و نمونه­ها از نظر آلودگی به عوامل بیماری­زا با توانایی ایجاد چنین علائمی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه­ها با روش RT-PCR و استفاده از آغازگر­های اختصاصی برای فیتوپلاسمای زردی اروپایی (’Candidatus Phytoplasma prunorum‘)، جاروک بادام (‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’)، ویروس لکه­حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته­دار (Prunus necrotic ringspot ilarvirus ((PNRSV))، لکه حلقوی گوجه­فرنگی (Tomato ringspot nepovirus (ToRSV)) و آبله آلو (Plum pox potyvirus (PPV)) بررسی گردیدند. از هر نمونه قطعاتی در محیطPDA  وNA  کشت داده شد. کلنی باکتریایی در محیط کشت رؤیت نگردید. پرگنه­های قارچی، خالص­سازی شده و بر­اساس خصوصیات مورفولوژیک، قارچ Trametes versicolor شناسایی شد. پس از اثبات بیماری­زایی، ژنوم جدایه­های مورد نظر خالص­سازی و با آغازگرهای نواحی ITS1، ITS4 و LAC تکثیر شدند. محصول نهایی PCR پس­از تعیین توالی و هم­ردیف­سازی، با توالی­های موجود در بانک ژن (NCBI) توسط نرم­افزار BLASTمقایسه و شباهتجدایه­های مورد نظر با قارچ  Trametes versicolorدر سطح 95 تا 100 درصد مشخص گردید. هشت تا ده درصد از درختان موجود در باغات شرق استان مازندران به این بیماری مبتلا و در حال زوال بودند. همچنین بررسی احتمال آلودگی نمونه­ها به عوامل مورد بررسی حاکی از عدم آلودگی نمونه­ها به عوامل فوق­الذکر بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the causal agent of stone fruits die back and decline (Silver Leaf) in east of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Alavi 1
  • parisa Teymuri 2
1 Head of plant protection division, Mazandaran agricultural research and education centre
2 Ph.D. Student, Department of Plant Pathology, Gorgan Agricultural and Natural Resources University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The disorder causes die back of the twigs, the leaves take silver color appearance and the tree declined. In the summer of 2014-2016 during visits to the eastern regions of the province, the trees affected by the disease and dying were determined from 8 to 10 %. Sampling was done from nectarine and peach trees with the symptoms and contamination with pathogens capable of causing such symptoms were examined. The samples were tested by RT-PCR using specific primers for European stone fruit yellows(‘Candidatus Phytoplasma prunorum’) and almond witches’ broom (‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’) Phytoplasmas, Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV), Tomato ringspot nepovirus (ToRSV) and Plum pox potyvirus (PPV). Segments of necrotic tissue margin under the bark of each sample were plated onto NA and PDA media after surface disinfection. Study results did not show any contamination to the mentioned viral and Phytoplasmas agents. Bacterial colonies did not seen on the culture media. The fungal isolates were purified and identified as Trametes versicolor, based on the morphological characteristics. Pathogenicity test was done and proved by inoculation of 3-4mm cut pellets of PDA media containing fungal mycelia of the isolates on the peach and nectarines seedlings. Genomic DNA extraction was done from the fungal isolates and amplification was done with ITS1, ITS4 and LAC regions primers. The amplicons were sequenced and compared with the available sequences in GenBank (NCBI). BLAST analysis showed 95 to 100 % nucleotide similarity between the isolates and Trametes versicolor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decline
  • Silver leaf
  • Stone fruit trees
  • Trametes versicolor