بررسی پراکنش عوامل قارچی بیماری‌زای ریشه و طوقه گندم در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، دانشکده کشاورزی، ورامین، ایران

2 بخش گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مهم قارچی بیماری­زا در ریشه، طوقه و پایه گندم آبی در استان آذربایجان غربی در سال 1393 انجام گرفت. به این منظور از مزارع گندم آبی در مناطق مختلف شامل شهر­های ارومیه، نقده، مهاباد، میاندوآب، پیرانشهر، اشنویه، خوی، سلماس و قره ضیاالدین بازدید و از مزارع دارای علائم کاهش رشد به همراه تغییر رنگ و پوسیدگی در ریشه، طوقه و پایه نمونه­برداری به عمل آمد. قطعاتی به اندازه 1 سانتی­متر از ریشه، طوقه و پایه تهیه شده و روی محیط کشت PDA اسیدی کشت داده شدند. مراحل جدا­سازی و خالص­سازی قارچ­ها بر روی محیط کشت­های WA، PDA،CMA ، SNA، PCA و NM انجام شد. آزمون بیماری­زایی روی گیاهچه گندم رقم پیشگام با استفاده از روش مایه دانه گندم و قرار دادن بلوک قارچ در مجاورت اندام­های گیاهی در شرایط گلخانه­ای انجام گرفت. براساس مشخصات ریخت­شناسی شامل رنگ و رشد پرگنه، شکل و ابعاد کنیدی و سلول­های کنیدی­زا و با استفاده از کلید­های معتبر شناسایی انجام شد. در این بررسی از 56 مزرعه نمونه­برداری به عمل آمده و 81 جدایه قارچی متعلق به جنـس­هـای Fuzarium، Bipolaris، Rhizoctonia وPythium جداسازی و شناسایی گردیدند. در این مطالعه گونه­های F. culmorum،F. avenaceum ، F.graminearum،F. acuminatum ، و B. sorokiniana با فراوانی بالا به عنوان عوامل مهم پوسیدگی در مزارع گندم آبی تعیین و معرفی شدند. بیش­ترین دامنه انتشار مربوط به جنس Fusarium بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on distribution of the pathogenic fungal agents of wheat root and crown rot in West Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Javad Valizadeghan 1
  • Abbas Ali Ravanlou 2
1 Department of Plant Pathology, College of Agriculture,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Department of Plant Protection, Agricultural and Natural Resources Research Institute of West Azarbaijan Province, Oromieh, Iran
چکیده [English]

This study aims to identify factors important pathogenic fungi in the roots, crown and base irrigated wheat in Western Azerbaijan Province in 1393 was carried out. For this purpose, wheat fields in different regions of Urmia, Naghadeh, Mahabad, Miandoab, Piranshahr, Oshnavieh, Khoy, Salmas and Qarah Zia od Din visited and from fields with symptoms of growth retardation accompanied by discoloration and decay in root, crown and base samples were taken. Pieces of 1 cm in length from the root, crown, and base were grown on acidic PDA media. Separation and purification steps of fungi were performed on WA, PDA, CMA, SNA, PCA and NM culture media. Pathogenicity test on the wheat seedling of pioneer cultivar using wheat grains and placement of mushroom blocks in the vicinity of plant organs under greenhouse conditions was carried out. Based on morphological characteristics including color and colony growth, Shape and dimensions of conidia, and conidia producing cells identified using valid keys. In this study, samples were taken from 56 farms and 81 fungal isolates belonging to the genus Fusarium, Bipolaris, Rhizoctonia and Pythium were isolated and identified. In this study, species, F. culmorum, F. avenaceum, F. graminearum, F. acuminatum and B. sorokiniana as important factors in irrigated wheat fields to nominate dumped into decay. Most of the distribution range of the genus Fusarium respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium
  • Bipolaris
  • Pythium
  • RhizoctoniaCrown and root rot disease
  • Wheat
  • West Azerbaijan