بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه حشره‌شناسی، تهران، ایران

2 - بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه‌ تحقیقات گیاه‌‏پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، ورامین، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of biological differences between two native Iranian isolates of Bacillus thuringiensis from Kordestan and Golestan provinces on Helicoverpa armigera Hubner

نویسندگان [English]

 • Samaneh Kheyri 1
 • Mohammadreza Rezapanah 2
 • Mahmood Shojaee 1
 • Gholamreza Salehi Jozani 3
 • Neda Kheradpir 4
1 Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Department of Plant Protection, Tehran, Iran.
2 Biological Control Department, Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Agriculture Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Varamin-Pishva Branch, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Bacillus thuringiensis
 • isolate 90
 • Golestan
 • isolate KON1
 • Kordestan
 • bioassay