کلیدواژه‌ها = سوختگی سرشاخه
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش از وقوع سوختگی جوانه و سرشاخه درختان گلابی با عامل Phoma glomerata در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-62

پرسا تیموری؛ سید وحید علوی