کلیدواژه‌ها = شناسایی مولکولی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی؛ زین العابدین شهادتی مقدم


2. بررسی برخی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-36

مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی؛ زین‌العابدین شهادتی مقدم