کلیدواژه‌ها = کردستان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 203-211

سمانه خیری؛ محمد‌رضا رضاپناه؛ محمود شجاعی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر