کلیدواژه‌ها = کنترل شیمیایی
کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سید افشین سجادی؛ محمدرضا نجفی؛ ;علی اکبر مسعودی


کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-10

سید افشین سجادی؛ محمدرضا نجفی؛ علی‌اکبر مسعودی