نویسنده = مژده ملکی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تاثیر قارچکشها بر رشد میسلیومیBotritis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سمیه فراهانی؛ مژده ملکی؛ محبوبه قاسمی دامغانی


3. شناسایی نماتدهای انگل گیاهی فوق بالاخانواده Aphelenchoididea مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

مژده ملکی؛ رمضان اصغری؛ فرشاد امیری


6. بررسی اثر قارچ‌کش‌ها بر رشد میسلیومی قارچ بیمارگر Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری در گوجه‌فرنگی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-51

مژده ملکی؛ محبوبه قاسمی دامغانی؛ سمیه فراهانی


7. بررسی وقوع برخی بیمارگر‌های مهم ویروسی آلوده کننده فلفل در شهرستان ورامین

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-14

آذین آقا‌زاده؛ مژده ملکی؛ علیرضا گل‌نراقی