نویسنده = محسن شوکت فدایی
حشرات خوراکی، چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 203-220

یحیی استادی؛ غلامرضا یاوری؛ محسن شوکت فدایی؛ مجید احمدیان؛ سهراب ایمانی