نویسنده = هدی عاصمی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیر برخی از عصاره‌های گیاهی بر روی بیماری ساق زخم توتون

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-71

سید افشین سجادی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی؛ غلامرضا مرادی


3. تنوع ژنتیکی جدایه‌های مختلف نوکلئوپلی هیدروویروس(HaNPV) در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD.

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 119-130

مرضیه شازده احمدی؛ هدی عاصمی؛ زین العابدین شهادتی‌مقدم؛ سید افشین سجادی