نویسنده = غلامرضا صالحی جوزانی
تعداد مقالات: 4
1. زیست‌سنجی دو جدایه ایرانی (YD5 and 81) Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب‌‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-105

مریم مهدوی؛ محمدرضا رضاپناه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر


2. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 203-211

سمانه خیری؛ محمد‌رضا رضاپناه؛ محمود شجاعی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر


3. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis (KH4 and GN9) بر روی سوسک برگخوار سیب‌‌زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 251-259

مریم مهدوی؛ محمدرضا رضاپناه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر


4. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های یزد و بوشهر بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera (Hubner)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 145-154

سمانه خیری؛ محمدرضا رضاپناه؛ محمود شجاعی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر