نویسنده = سمانه خیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 203-211

سمانه خیری؛ محمد‌رضا رضاپناه؛ محمود شجاعی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر


2. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های یزد و بوشهر بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera (Hubner)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 145-154

سمانه خیری؛ محمدرضا رضاپناه؛ محمود شجاعی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر