نویسنده = پرسا تیموری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته دار (برگ نقره ای) در شرق مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

سید وحید علوی؛ پرسا تیموری


3. اولین گزارش از وقوع سوختگی جوانه و سرشاخه درختان گلابی با عامل Phoma glomerata در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-62

پرسا تیموری؛ سید وحید علوی