نویسنده = توفیک البینو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) و لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (PNRSV) در برخی گلستان های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

فرشاد رخشنده رو؛ سیمین صباغیان؛ توفیک البینو؛ حمیدرضا زمانی زاده