نویسنده = سمیه فراهانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر قارچکشها بر رشد میسلیومیBotritis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سمیه فراهانی؛ مژده ملکی؛ محبوبه قاسمی دامغانی


2. بررسی اختلاف بیماریزایی جدایه های Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل جمع آوری شده از منطقه ورامین- پیشوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سمیه فراهانی؛ داریوش شهریاری؛ محمد قاسمی