نویسنده = عیسی جبله
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی گونه های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ ، شهرستان تربت حیدریه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

عیسی جبله؛ الهه هوشمند


2. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های امید بخش جو نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps) در شهرستان نیشابور****

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

عیسی جبله؛ رویا عسکری؛ مجید طاهریان


4. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های امید‌بخش جو نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps Put.، در شهرستان نیشابور

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-72

عیسی جبله؛ رویا عسکری؛ مجید طاهریان


5. شناسایی گونه‌های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ، شهرستان تربت حیدریه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-133

عیسی جبله؛ الهام هوشمند؛ حسین صادقی نامقی