مجله گیاه پزشکی مقاله­ های تحقیقی و نتایج تحقیقات در زمینه بیماری شناسی گیاهی و علوم وابسته به آن و همچنین آفات کشاورزی و رشته ­های مرتبط با آن که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاٌ به هیچ طریق انتشار نیافته و یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشند را پس از داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر می ­کند. مقالاتی که خلاصه آن ها در مجامع علمی داخلی و خارجی چاپ شده باشد مستثنی هستند. در هر شماره از مجلــه درصورت دریافت مقاله هائی به صورت مقالــه کوتاه علمی و یا گــزارش کـوتاه علمـی به چاپ خواهد رسید (حداکثر 2 مقاله). مقالات مروری (Review) نیز که توسط اساتید یا پژوهندگان با تجربه و متخصص تهیه شده باشند قابل چاپ در مجله هستند.

 

رتبه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در سال  1400  = B

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است و دانلود مقالات از سایت دو فصلنامه رایگان می باشد.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، شهریور 1400 

گزارشی از حضورحلزون Physa acuta, Draparnaud در رودخانه جاجرود، شرق استان تهران

صفحه 17-22

زهرا چهاردهی دامغان؛ سیامک یوسفی سیاهکلرودی؛ ندا خردپیر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها