شناسایی برخی از نماتد‌های انگل گیاهی خانواده‌های Tylenchidae و Paratylenchidae مرتبط با درختان میوه در قسمت‌هایی از استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

2 دانشجوی پسا دکتری، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

به ‌منظور شناسایی تنوع گونه­ای نماتد­های انگل گیاهی باغات میوه، طی سال­های97-1396، از خاک، ریشه و اندام­های هوایی باغات مناطق مهرشهر، نظرآباد، طالقان، هشتگرد و کرج در استان البرز نمونه­برداری گردید. پس از انتقال نمونه­ها به آزمایشـگاه، عملیـات شستشوی خاک و ریشه­ها، استخراج نماتد­ها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین خالص انجام گرفت. از نماتد­های جدا شده به تفکیک جنس، اسلاید­های میکروسکوپی دائمی و برش­های لازم از قسمت­های مختلف بدن تهیه شد. پس از مشاهدات میکروسکوپی، با استفاده از منابع و کلید­های معتبر اقدام به شناسایی گونه­های استخراج شده، گردید. طی بررسـی­هـای ریخت­سنجی و ریخت­شناسی نمونه­ها، تعداد 8 گونه نماتد متعلق به 4 جنس تحت خانواده­های Tylenchidae و Paratylenchidae به شرح زیـر شناسایی گردید:
Cephalenchus leptus, Filenchus afghanicus, Filenchus discrepans, Filenchus misellus, Filenchus thornei, Discotylenchus discertus, Paratylenchus lepidus, Paratylenchus straeleni
در میان نماتد­های شناسایی‌شده، گونه Discotylenchus discertus برای نخستین بار از استان البرز و برای دومین بار از ایران گزارش شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of some plant parasitic nematodes of Tylenchidae and Paratylenchidae families related to fruit trees in some areas of Alborz province

نویسندگان [English]

  • farshad Amiri 1
  • ramezan Asghari 2
1 Former MSc. Student, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Post-Doctoral Student, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes in Alborz Province, some soil and root tissues of plants samples were collected from different crops in of Mehrshahr, Nazarabad, Taleghan, Hashtgerd and Karaj through 2017-8. After transferring the samples to the laboratory, soil and root washing operations, nematode extraction, transferring and fixing in pure glycerin were performed. Permanent microscopic slides and incisions were made from different parts of the body of some species. After microscopic observations, the necessary measurements and drawing of the required images, the extracted species were identified using different keys. During the survey and morphological studies, eight nematode species belonging to four genera were identified as follows:
Cephalenchus leptus, Filenchus afghanicus, Filenchus discrepans, Filenchus misellus, Filenchus thornei, Discotylenchus discertus, Paratylenchus Lepidus, Paratylenchus straeleni
Among the identified nematodes, the species Discotylenchus discertus is reported for the first time in Alborz province and for the second time in Ian.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz Province
  • Nematode
  • Discotylenchus discertus
  • Filenchus
  • Paratylenchus