شناسایی نماتدهای انگل گیاهی فوق بالاخانواده Aphelenchoididea مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

2 دانشجوی پسا دکتری، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

به ‌منظور شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی باغات میوه شهرستان های اشتهارد و نظرآباد واقع در استان البرز، طی سال 96 و 97، تعدادی نمونه خاک، ریشه و اندام‌های هوایی گیاهان از مناطق موردنظر استان جمع‌آوری گردید. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشـگاه، عملیـات شستشوی خاک و ریشه‌ها، استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین خالص انجام گرفت. از نماتدهای جداشده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی و برش‌های لازم از قسمت‌های مختلف بدن تهیه گردید. پس از مشاهدات میکروسکوپی، اندازه‌گیری‌های لازم و رسم تصاویر موردنیاز، با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر اقدام به شناسایی گونه‌های استخراج‌شده، گردید. طی بررسـی‌هـای ریخت‌سنجی و ریخت‌شناسی که روی نمونه‌ها صورت گرفت، تعداد 6 گونه نماتد متعلق به 3 جنس به شرح زیـر شناسایی گردید:
Aphelenchus avenae, Paraphelenchus myceliophthorus, Aphelenchoides centralis, Aphelenchoides fuchsi, Aphelenchoides parabicaudatus, Aphelenchoides varicaudatus
در میان نماتدهای شناسایی‌شده، گونه Aphelenchoides fuchsi برای نخستین باز از استان البرز و برای دومین بار از دنیا گزارش می‌شود. همچنین گونه Aphelenchoides varicaudatus برای دومین بار از ایران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها