شناسایی نماتدهای انگل گیاهی فوق بالاخانواده Aphelenchoididea مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

2 دانشجوی پسا دکتری، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

به ‌منظور شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی باغات میوه شهرستان های اشتهارد و نظرآباد واقع در استان البرز، طی سال 96 و 97، تعدادی نمونه خاک، ریشه و اندام‌های هوایی گیاهان از مناطق موردنظر استان جمع‌آوری گردید. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشـگاه، عملیـات شستشوی خاک و ریشه‌ها، استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین خالص انجام گرفت. از نماتدهای جداشده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی و برش‌های لازم از قسمت‌های مختلف بدن تهیه گردید. پس از مشاهدات میکروسکوپی، اندازه‌گیری‌های لازم و رسم تصاویر موردنیاز، با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر اقدام به شناسایی گونه‌های استخراج‌شده، گردید. طی بررسـی‌هـای ریخت‌سنجی و ریخت‌شناسی که روی نمونه‌ها صورت گرفت، تعداد 6 گونه نماتد متعلق به 3 جنس به شرح زیـر شناسایی گردید:
Aphelenchus avenae, Paraphelenchus myceliophthorus, Aphelenchoides centralis, Aphelenchoides fuchsi, Aphelenchoides parabicaudatus, Aphelenchoides varicaudatus
در میان نماتدهای شناسایی‌شده، گونه Aphelenchoides fuchsi برای نخستین باز از استان البرز و برای دومین بار از دنیا گزارش می‌شود. همچنین گونه Aphelenchoides varicaudatus برای دومین بار از ایران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the plant parasitic parasite nematodes of super family Aphelenchoididea related to fruit trees in some areas of Alborz province

نویسندگان [English]

  • ramezan Asghari 2
  • Farshad Amiri 3
2 Post-Doctoral Student, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 MSc. Student, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes, some soil and root tissues of plants samples were collected from different crops in of Eshtehard and Nazarabad, Alborz province, during 2017 and 2018. After transferring the samples to the laboratory, soil and root washing operations, nematode extraction, transferring and fixing in pure glycerin were performed. Permanent microscopic slides and incisions were made from different parts of the body of some species. After microscopic observations, the necessary measurements and drawing of the required images, the extracted species were identified using different keys. During the survey and morphological studies, 6 nematode species of 3 genera were identified as follows:
Aphelenchus avenae, Paraphelenchus myceliophthorus, Aphelenchoides centralis, Aphelenchoides fuchsi, Aphelenchoides parabicaudatus, Aphelenchoides varicaudatus
Among the identified nematodes, the species Aphelenchoides fuchsi is reported for the first time in Alborz province and for the second time in the world. Aphelenchoides varicaudatus is also reported for the second time in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz Province
  • fauna
  • Aphelenchidae، Aphelenchoididae