تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتوئید (Hymenoptera) در بخشی از مزارع برنج مازندران و گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گیاپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

چکیده

در پژوهش حاضر، تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتوئید بالاخانواده‌های Chalcidoidea و Ichneumonoidea (Hymenoptera) در برخی مزارع برنج استان‌های مازندران و گیلان مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع سی و چهار گونه زنبور پارازیتوئید از دو استان مزبور جمع‌آوری و شناسایی شدند. پارازیتوئیدهای جمع‌آوری شده متعلق به خانواده‌های Chalcididae (دو گونه از دو جنس)، Encyrtidae (دو گونه از دو جنس)، Eulophidae (دو گونه از دو جنس)، Mymaridae (یک گونه)، Trichogrammatidae (دو گونه از یک جنس)، Braconidae (پانزده گونه از سیزده جنس) و Ichneumonidae (ده گونه از ده جنس) می‌باشند. نتایج حاصل نشان می‏دهد که فون غنی و ارزشمندی از زنبورهای پارازیتوئیدها در شالیزار‏های شمال کشور وجود دارد که در صورت حمایت می‌توانند نقش کارآمدی در کنترل آفات مختلف مزارع برنج داشته باشند. معرفی حشرات مفید به کشاورزان و نیز آموزش آنها در راستای حمایت از دشمنان طبیعی از جنبه‌های مختلف می‌تواند متضمن حفظ زیست‌بوم شالیزار و گامی مؤثر برای تولید محصولات سالم و ارگانیک ‏باشد.

کلیدواژه‌ها