تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتوئید (Hymenoptera) در بخشی از مزارع برنج مازندران و گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گیاپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

چکیده

در پژوهش حاضر، تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتوئید بالاخانواده‌های Chalcidoidea و Ichneumonoidea (Hymenoptera) در برخی مزارع برنج استان‌های مازندران و گیلان مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع سی و چهار گونه زنبور پارازیتوئید از دو استان مزبور جمع‌آوری و شناسایی شدند. پارازیتوئیدهای جمع‌آوری شده متعلق به خانواده‌های Chalcididae (دو گونه از دو جنس)، Encyrtidae (دو گونه از دو جنس)، Eulophidae (دو گونه از دو جنس)، Mymaridae (یک گونه)، Trichogrammatidae (دو گونه از یک جنس)، Braconidae (پانزده گونه از سیزده جنس) و Ichneumonidae (ده گونه از ده جنس) می‌باشند. نتایج حاصل نشان می‏دهد که فون غنی و ارزشمندی از زنبورهای پارازیتوئیدها در شالیزار‏های شمال کشور وجود دارد که در صورت حمایت می‌توانند نقش کارآمدی در کنترل آفات مختلف مزارع برنج داشته باشند. معرفی حشرات مفید به کشاورزان و نیز آموزش آنها در راستای حمایت از دشمنان طبیعی از جنبه‌های مختلف می‌تواند متضمن حفظ زیست‌بوم شالیزار و گامی مؤثر برای تولید محصولات سالم و ارگانیک ‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species diversity of parasitoid wasps (Hymenoptera) in some rice fields of Mazandaran and Guilan provinces, northern Iran

نویسنده [English]

  • Hassan Ghahari
Dept. Plant Protection, Shahre Rey Branch Islamic Azad University
چکیده [English]

In this faunistic research, species diversity of parasitoid wasps (Hymenoptera) of two superfamilies Chalcidoidea and Ichneumonoidea was studied in some paddy fields of Mazandaran and Guilan provinces (northern Iran). In total, 34 species within seven families were collected and identified: Chalcididae (two species, two genera), Encyrtidae (two species, two genera), Eulophidae (two species, two genera), Mymaridae (single species), Trichogrammatidae (two species, one genus), Braconidae (15 species, 13 genera) and Ichneumonidae (10 species, 10 genera). Upon the results of this investigation and the other published works, a diverse and rich fauna of parasitoid wasps are active in paddy fields of northern Iran, which can be efficient biological control agents under impressive conservation. Additionally, introducing of these beneficial insects to the farmers and of course training them in order to supporting of natural enemies in various aspects, will result to safekeeping of agroecosystem and natural ecosystems, and also producing of safe and organic crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parasitoid
  • Chalcidoidea
  • Ichneumonoidea
  • Biological control
  • Rice stem borer