بررسی برخی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق گروه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

2 محقق، گروه گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

چکیده

جدایه­های بومی باکتری Bacillus thuringiensis (Bt) از خاک­های مناطق جنگلی شهرستان­های مختلف استان گلستان جدا­سازی و ژن Cry و Vip عامل تولید توکسین و پروتئین مؤثر روی حشرات در آن­ها ردیابی شد. از کل 42 نمونه خاک مورد بررسی از طریق بازدارندگی انتخابی استات سدیم، تعداد 160 جدایه Bt جدا­سازی گردید. پس از کشت کلنی­ها، رنگ­آمیزی اختصاصی و شناسایی میکروسکوپی در 40 درصد از جدایه­ها انجام شد، پروتئین کریستالی کشنده برای بسیاری از حشرات مشاهده گردید. بررسی مولکولی جدایه­های Bt نشان داد که در 12 جدایه ژن­هایCry  و Vip وجود داشتند. آزمایشات تعیین ساختار ژنی برای وجود سه ژن Cry 1A (شامل Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac) و ژن­های Cry1I، Cry1F، Cry2، Cry9 و Vip3Aa با استفاده از 8 جفت آغاز­گر اختصاصی انجام شد. ژن­های Cry1Ab، Cry2 و Cry1F در همه جدایه­ها مشاهده شد، ولی ژن­های Cry1Aa، Cry1I و Cry1Ac فراوانی بسیار کم (کم­تر از 20 درصد) داشتند و یا در هیچ یک از جدایه­ها یافت نشدند. نتایج این تحقیق می­تواند برای ردیابی جدایه­های بومی باکتری Bt که دارای پروتئین­های کریستالی مؤثر روی حشرات هستند، مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها