شناسایی نماتد‌های انگل گیاهی بالاخانواده Aphelenchoididea مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

3 دانشجوی پسا دکتری، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

به ‌منظور شناسایی فون نماتد­های انگل گیاهی باغات میوه شهرستان­های اشتهارد و نظر­آباد واقع در استان البرز، طی سال­های 97-1396، تعدادی نمونه خاک، ریشه و اندام­های هوایی گیاهان از مناطق مورد نظر استان جمع­آوری گردید. پس از انتقال نمونه­ها به آزمایشـگاه، عملیـات شستشوی خاک و ریشه­ها، اقدام به استخراج نماتد­ها گردید و سپس نمونه­ها تثبیت شده و به گلیسیرین خالص انتقال داده شدند. از نماتد­های جداشده به تفکیک جنس، اسلاید­های میکروسکوپی دائمی و برش­های لازم از قسمت­های مختلف بدن تهیه گردید. پس از مشاهدات میکروسکوپی، اندازه­گیری­های لازم و رسم تصاویر موردنیاز، با استفاده از منابع و کلید­های معتبر اقدام به شناسایی گونه­های استخراج‌ شده، گردید. طی بررسـی­هـای ریخت­سنجی و ریخت­شناسی ، تعداد شش گونه نماتد متعلق به سه جنس به شرح زیـر شناسایی گردید:
Aphelenchus avenae, Paraphelenchus myceliophthorus, Aphelenchoides centralis, Aphelenchoides fuchsi, Aphelenchoides parabicaudatus, Aphelenchoides varicaudatus
در میان نماتد­های شناسایی‌شده، گونه Aphelenchoides fuchsiبرای نخستین باز از استان البرز و برای دومین بار از دنیا گزارش می­شود. همچنین گونه Aphelenchoides varicaudatus برای دومین بار از ایران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها