شناسایی نماتد‌های انگل گیاهی خانواده‌های Anguinidae، Hoplolaimidae و Pratylenchidae مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به ‌منظور شناسایی فون نماتد­های انگل گیاهی باغات میوه استان البرز، طی سال­های 96 و 97، تعدادی نمونه خاک، ریشه و اندام­های هوایی گیاهان از مناطق مورد نظر استان جمع­آوری گردید. پس از انتقال نمونه­ها به آزمایشـگاه، عملیـات شستشوی خاک و ریشه­ها، استخراج نماتد­ها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین خالص انجام گرفت. از نماتد­های جداشده به تفکیک جنس، اسلاید­های میکروسکوپی دائمی و برش­های لازم از قسمت­های مختلف بدن تهیه گردید. پس از مشاهدات میکروسکوپی، با استفاده از منابع و کلید­های معتبر اقدام به شناسایی گونه­های استخراج شده، گردید. طی بررسـی­هـای ریخت­سنجی و ریخت­شناسی نمونه­ها، تعداد 6 گونه نماتد متعلق به 5 جنس به شرح زیـر شناسایی گردید:
Ditylenchus triformis, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchus medians, Helicotylenchus pseudodigonicus, Rotylenchus agnetis, Pratylenchus mediterraneus
در میان نماتد­های شناسایی‌شده، گونه­های،  Helicotylenchus pseudodigonicus، Nothotylenchus affinis، Nothotylenchus medians وRotylenchus agnetis برای نخستین باز از استان البرز گزارش شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of plant parasitic nematodes of Anguinidae, Hoplolaimidae and Pratylenchidae families related to fruit trees in some areas of Alborz province

چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes in Alborz Province, some soil and root tissues of plants samples were collected from different crops in various regions of the Province during 2017 and 2018. After transferring the samples to the laboratory, soil and root washing operations, nematode extraction, transferring and fixing in pure glycerin were performed. Permanent microscopic slides and incisions were made from different parts of the body of some species. After microscopic observations, the extracted species were identified using different keys. During the survey and morphological studies, 6 nematode species belonging to 5 genera were identified as follows:
Ditylenchus triformis, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchus medians, Helicotylenchus pseudodigonicus, Rotylenchus agnetis, Pratylenchus mediterraneus
Among the identified nematodes, species Helicotylenchus pseudodigonicus, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchchus medians and Rotylenchus agnetis were reported for the first time in Alborz province.