بررسی تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس برای کنترل بیماری حباب خشک در قارچ خوراکی دکمه‌ای Agaricus bisporus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

3 استادیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

قارچ­های خوراکی در معرض بیماری­ها و آفات مختلف قرار دارند که باعث کاهش جدی محصول می­گردند. بیماری حباب خشک با عاملLecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gams  یکی از مهم­ترین بیماری­هایی است که در قارچ­های خوراکی ایجاد خسارت می­کند. با توجه به این که در حال حاضر تعداد معدودی از قارچ­کش­ها جهت مبارزه با بیماری­های قارچ­های خوراکی در دسترس است و از سوی دیگر، در کل مقاومت قارچ­های بیماری­زا به قارچ­کش­ها به­علت استفاده مکرر از آن­ها ایجاد می­شود، لذا گیاه اسطوخودوس می­تواند به­عنوان یک راه حل جایگزینی جهـت کـنترل بـیماری­های قارچ­های خوراکی باشد. در این مطالعه تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس به دو روش اختلاط با محیط کشت و کاربرد دیسک کاغذی بر روی قارچ عامل بیماری حباب خشک و قارچ خوراکی مورد آزمایش قرار گرفت. در بخش دیگری از این تحقیق تأثیر این اسانس بر روی قارچ بیمار­گر در انبار و روی قارچ خوراکی بررسی شد. نتایج آزمون اختلاط اسانس­ها با محیط کشت نشان داد که اسانس گیاه اسطوخودوس در غلظت ppm1000 به میزان 25/89% از رشد قارچ بیمارگر جلوگیری کرد. در مورد قارچ خوراکی بیشترین بازدارندگی از رشد مربوط به غلظت ppm1000 اسانس گیاه اسطوخودوس و درصد کنترل کنندگی 23/65% بود. نتایج آزمون دیسک کاغذی نشان داد که تمامی غلظت­های به کار رفته در این تحقیق قادر به کاهش درصدی از رشد قارچ بیمار­گر بودند. بیش­ترین میزان بازدارندگی مربوط به غلظت ppm1000 و به میزان 12/83% بود. نتایج آزمون انباری نشان داد که اسانس اسطوخودوس باعث افزایش تعداد قارچ­های سالم به میزان 162/67% نسبت به شاهد به میزان 30/7% شد. با توجه به نتایج آزمون­های آزمایشگاهی و انباری اسانس اسطوخودوس ظرفیت بالایی جهت کنترل بیماری­های قارچ­های خوراکی بالاخص حباب خشک از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها