شناسایی گونه های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ ، شهرستان تربت حیدریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

چکیده

مورچه ها در خانواده Formicidae و راسته بال غشائیان (Hymenoptera) طبقه بندی شده اند. مورچه‌ها حشراتی اجتماعی با بیش از 12000گونه، 365 جنس و 27 زیرخانواده می‌باشند و یکی از موفق‌ترین ارگانیسم‌های موجود در روی زمین هستند که تأثیر بسیار مثبتی بر اکوسیستم خاک دارند. شناسایی گونه‌های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ، شهرستان تربت حیدریه با نمونه‌برداری از تیر ماه 1395 تا مهرماه 1395 انجام شد. نمونه‌ها ابتدا در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی در دسترس و خصوصیات مورفولوژیک مانند قطعات دهانی، شاخک‌ها، درز‌ها و موهای بدن شناسایی شدند و سپس جهت تایید شناسایی به کشور ترکیه فرستاده شد و توسط Nihat Aktac شناسایی نهایی انجام گرفت. در این پژوهش تعداد دوازده گونه متعلق به هفت جنس از سه زیر خانواده جمع‌آوری و شناسایی شدند. اسامی علمی گونه‌ها به تفکیک زیرخانواده و جنس به شرح زیر است:
زیرخانواده Myrmicinae:
Messor structor (Latreille, 1798) ؛ Messor ebeninus Santschi, 1927؛ Messor caducus (Victor, 1839) ؛ Monomorium kusnezowi Santsci, 1928؛ Crematogaster sordidula, Nylander و 1849؛. Crematogaster subdentata Mayr, 1877
زیرخانواده Dolichoderinae:
Tapinoma karavaievi Emery, 1925
زیرخانواده Formicinae:
Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) ؛ Cataglyphis nodus (Brulle, 1833) ؛ Cataglyphis niger (Andree,1881) ؛ Formica cunicularia Latreille, 1798؛ Lasius neglectus Van Loon, Boomsma and Andrasfalvy, 1990.

کلیدواژه‌ها