شناسایی گونه‌های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ، شهرستان تربت حیدریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

3 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

مورچه­ها (Hymenoptera: Formicidae) حشراتی اجتماعی با بیش از 12000 گونه، 365 جنس و 27 زیر­خانواده می­باشند. این گروه یکی از موفق­ترین موجودات زنده ساکن بر روی زمین هستند که تأثیر بسیار مثبتی بر اکوسیستم خاک دارند. شناسایی گونه­های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ، شهرستان تربت حیدریه با نمونه­برداری از تیر تا مهر ماه 1395 انجام شد. نمونه­ها ابتدا در آزمایشگاه با استفاده از کلید­های شناسایی در دسترس و خصوصیات مورفولوژیک مانند قطعات دهانی، شاخک­ها، درز­ها و مو­های بدن شناسایی شدند و سپس جهت تأیید به کشور ترکیه فرستاده شد و توسط Nihat Aktac شناسایی نهایی انجام گرفت. در این پژوهش 12 گونه متعلق به 7 جنس از 3 زیر خانواده جمع­آوری و شناسایی شدند. اسامی علمی گونه­ها به تفکیک زیر­خانواده و جنس به شرح زیر است:
زیرخانواده Myrmicinae:
Messor structor (Latreille, 1798); Messor ebeninus Santschi, 1927; Messor caducus (Victor, 1839); Monomorium kusnezowi Santsci, 1928;Crematogaster sordidula, Nylander و1849; Crematogaster subdentata Mayr, 1877
زیرخانواده Dolichoderinae:
Tapinoma karavaievi Emery, 1925
زیرخانواده Formicinae:
Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849); Cataglyphis nodus (Brulle, 1833); Cataglyphis niger (Andree, 1881); Formica cunicularia Latreille, 1798; Lasius neglectus Van Loon, Boomsma and Andrasfalvy, 1990.

کلیدواژه‌ها