بررسی فون مگس‌های حلزون‌خوار (Dip. Sciomyzidae) در منطقه طالقان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

چکیده
مگس­های Sciomyzidae در مرحله لاروی شکارگر یا پارازیتوئید انواع مختلف حلزون­های آبزی یا خشکی­زی هستند و به همین دلیل به مگس­های حلزون­خوار معروفند. این مگس­ها با توجه به زیست­شناسی و نوع تغذیه از نظر کنتـرل آفات کشـاورزی و انسـانی دارای اهمیت زیادی می­باشند. تا قبل از این تحقیق 28 گونه از مگس­های حلزون­خوار از ایران گزارش شده است. بر اساس بررسی­های انجام شده طی سال­های 1387 تا 1396 بر روی فون مگس­های خانواده Sciomyzidae در منطقه طالقان 10 گونه از 8 جنس (Pherbellia cinerella، P. nana، Coremacera amoena، C. catenata، Dichaetophora obliterata، Euthycera stictica، Hydromya dorsalis، Psacadina verbekei، Sepedon sphegea، Trypetoptera punctulata) از این خانواده از مکان­های مختلف منطقه مورد بررسی جمع­آوری گردید که گونه­های Coremacera amoena و Trypetoptera punctulata برای اولین بار از منطقه طالقان جمع­آوری شده­اند.

کلیدواژه‌ها