بررسی فون مگس‌های حلزون‌خوار (Dip. Sciomyzidae) در منطقه طالقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

چکیده
مگس­های Sciomyzidae در مرحله لاروی شکارگر یا پارازیتوئید انواع مختلف حلزون­های آبزی یا خشکی­زی هستند و به همین دلیل به مگس­های حلزون­خوار معروفند. این مگس­ها با توجه به زیست­شناسی و نوع تغذیه از نظر کنتـرل آفات کشـاورزی و انسـانی دارای اهمیت زیادی می­باشند. تا قبل از این تحقیق 28 گونه از مگس­های حلزون­خوار از ایران گزارش شده است. بر اساس بررسی­های انجام شده طی سال­های 1387 تا 1396 بر روی فون مگس­های خانواده Sciomyzidae در منطقه طالقان 10 گونه از 8 جنس (Pherbellia cinerella، P. nana، Coremacera amoena، C. catenata، Dichaetophora obliterata، Euthycera stictica، Hydromya dorsalis، Psacadina verbekei، Sepedon sphegea، Trypetoptera punctulata) از این خانواده از مکان­های مختلف منطقه مورد بررسی جمع­آوری گردید که گونه­های Coremacera amoena و Trypetoptera punctulata برای اولین بار از منطقه طالقان جمع­آوری شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic studies on snail-killing flies (Dip. Sciomyzidae) in Taleghan region

نویسنده [English]

  • Saeed Mohammadzade Namin
Assistant Professor, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Flies of the family Sciomyzidae are feeding mostly as predators or parasitioids on terrestrial and freshwater molluscs and known as snail-killing flies. Because of their biology and feeding behavior they are very important biocontrol agent against terrestrial and freshwater molluscs that are of considerable economic importance because of their pest status in agriculture and also intermediate hosts for a number of serious parasitic diseases of man-schistosomes and liver flukes. Before this study 28 species of snail-killing flies have been recorded from Iran and no information was available on the fauna of Sciomyzidae of Taleghan region. During studies on snail-killing flies’ fauna in Taleghan region during 2009–2017, 10 species of 8 genera (Pherbellia cinerella, P. nana, Coremacera amoena, C. catenata, Dichaetophora obliterate, Euthycera stictica, Hydromya dorsalis, Psacadina verbekei, Sepedon sphegea, Trypetoptera punctulata) are found to occur in this region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diptera
  • Sciomyzidae
  • fauna
  • Taleghan region