معرفی سوسک‌های برگخوار قبیله (Col.: Chrysomelidae: Cryptocephinae) Clytrini در سه استان البرز، تهران و قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، رشته حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

مطالعـه فونستیکی طی سال­های 1391 تا 1394 سوسک­های برگخوار قبیله Clytrini Kirby, 1837 انجام شد. در این پژوهش چهار جنس و هشت گونه جمع­آوری و شناسایی گردید که از این بین گونهClytra laeviuscula (Ratzeburg, 1837) برای اولین بار از ایران سه و گونه برای استان قزوین، دو گونه برای استان تهران و یک گونه برای استان البرز برای اولین بار گزارش می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of leaf beetles of tribe Clytrini(Col.: Chrysomelidae: Cryptocephinae) In Alborz, Tehran and Qazvin Provinces, Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mirzaei 1
  • Jamshab Nozari 2
1 Ph.D. Student, Department of Plant Protection, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor,Department of Plant Protection, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

A faunistic study of leaf beetles (Chrysomelidae) was done in Tehran, Alborz and Qazvin provinces of Iran, during 2012 to 2015. In this study, eight species belonging to four genera were identified, of which Clytra laeviuscula (Ratzeburg, 1837) is new record for Iranian Clytrini. In addition, three species are new to Qazvine province, two species are new to Tehran province and one species is new to Alborz province. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysomelidae
  • Clytrini
  • fauna
  • vinager
  • Alborz
  • Tehran
  • Qazvin