جداسازی جدایه‌‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌‌های مناطق جنگلی استان گلستان و ارزیابی سمیت آن‌‌ها روی لارو‌های کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، بهشهر، مازندران، ایران

2 محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، بهشهر، ایران

چکیده

باکتری Bacillus thuringiensis (Bt) یک باکتـری گرم مثبت، اسپـورزا، خاکزی، هـوازی و میلـه­ای شکل است که مهم­ترین عامل کنترل میکروبی آفات مهم کشاورزی از جمله بالپولکداران، سخت بالپوشان و دوبالان می­‌باشد. کنترل موثر بسیاری از این آفات، مبتنی بر یافتن و کاربردی کردن جدایه­‌های بومی هر کشور یا منطقه است. اولین قدم به عنوان پایه و اساس تحقیق روی باکتری Bt، جداسازی جدایه­‌های بومی و نگهداری آن‌­ها به عنوان بانک ژن این باکتری است. در این پژوهش 24 نمونه از خاک‌­های مناطق مختلف جنگلی استان گلستان با استفاده از شیوه انتخابی استات سدیم غربال شد و تعداد60 جدایه باکتری Bt به دست آمد. کشت نمونه‌­های اولیه خاک روی محیط کشت LBA انجام شد و گزینش اولیه کلنی­‌ها بر اساس شکل ظاهری کلنی Bt روی محیط کشت و گزینش نهایی بر اساس شناسایی میکروسکوپی ویژگی­‌های مرفولوژیکی کریستال آن‌­ها صورت گرفت. در بررسی میکروسکوپی، اکثر جدایه‌­ها تولید کننده پروتئین کریستالی دو­هرمی شکل (6/56 درصد) بودند. سپس، زیست­سنجی این جدایه‌­های بومی روی لارو­های سن سوم آفت کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی زیست سنجی نشان داد که این جدایه‌ها روی لاروهای این آفت تاثیر کشندگی قابل قبولی داشته و در حدود 55-80 درصد تلفات نشان دادند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که خاک‌­های نواحی جنگلی، منبعی مناسب برای یافتن جدایه­‌های موثر باکتری Bt می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of local isolates of Bacillus thuringiensis from forest soils of Golestan province and evaluation of their toxicity on larva of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctouidae).

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shazdehahmadi 1
  • Seyed Afshin Sajjadi 2
1 Researchers, Tirtash Tobacco Research & Education Center, Behshahr, Mazandaran، Iran
2 Researchers, Tirtash Tobacco Research and Education Center, Behshahr, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Bacillus thuringiensis (Bt) is a Gram-positive, sporulate, soil-borne, aerobic and rod-shape bacteria which is the most important microbial control agent for agricultural pests such as Lepidoptera, Coleoptera and Diptera. Effective control of these pests is based on finding and applying the native isolates of each country or region. The first step as the basic for research on Bt, is isolation of native strains and keeping of them as a gene bank of this bacteria. In this research, 24 samples of forest soils in different regions of Golestan province were screened using the method of selective Sodium acetate and 60 numbers isolates of obtained Bt. Initial soil samples were cultured on LBA medium culture and the initial selection of colonies were performed based on morphological shapes of Bt colonies on medium culture and final selection based on microscopical identification of their crystal proteins. In microscopical study, the most of isolates were formed bipyramidal (56/6 %). Then, Bioassay of these native strains on the third age of Helicoverpa armiger larvae was studied. The results of Bioassay evaluation showed that these isolates have significant toxicity effect on these larvae and showed about 55-80 percent mortality. Generally, the results of this research showed that the forest soils are a suitable source for finding effective isolates of Bacillus thuringiensis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • isolate
  • isolation
  • <Helicoverpa armigera>
  • forest soils