تأثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشـدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

2 مدیر عامل شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی، سازمان اقتصادی کوثر، ایران

3 گروه حشره‌شناسی، دانشکده علوم کشاورزی و فناوری های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

4 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه‌ تحقیقات گیاه‌‏پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

واکنش تابعی یکی از مهم­ترین شاخص­های ارتباط شکارگر-طعمه است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی­های گیاه میـزبان قـرار می­گیـرد. اثر خصوصیات سطح برگ گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons در مراحل لاروی و بالغ نر و ماده بر روی سه هیبرید خیار گلخانه­ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خصوصیات گیاه میزبان، تراکم­های مختلف طعمه و تلفیق این دو عـامل با یکدیگر بر تعداد طعمه­های کشته شده توسط شکارگر تأثیر گذاشتند. رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی نوع سوم را برای لارو­های شکارگر بر روی سه میزبان گیاهی و ماده های بالغ بر روی دو هیبرید فادیا و سلطان و نر­های بالغ بر روی هیبرید سینا و فادیا نشان داد. نتایج حاصل از برآورد زمان دستیابی و نرخ حمله نیز بر تأثیر ساختار گیاه میزبان بر کارایی و قدرت جستجوگری دشمن طبیعی تأکید داشت که می­بایست به منظور بهبود کاربرد مبارزه بیولوژیک در نظر گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of host plant on the functional response of Stethorus gilvifrons Mulsant

نویسندگان [English]

  • Neda Kheradpir 1
  • Jafar Khalghani 2
  • Hadi Ostovan 3
  • Mohammad Reza Rezapanah 4
1 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Agricultural Research and Development Co., Kosar Economic organization، Iran
3 Department of Entomology, College of Agricultural Sciences and new Technologies, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
4 Biological Control Department, Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]


Functional response is considered as one of the most important predator-prey interactions which affected by different factors including host plant characteristics. The effect of leaf surface on functional response of Stethorus gilvifrons Mulsant in larval and adult stages to Tetranychus urticae Koch were studied on three hybrids of cucumber leaves. The results demonstrated that leaf surface of host plants, different prey densities and their interactions affect on the numbers of prey killed by a predator. Logistic regression indicated type III functional response for larvae on all hybrids and adult females on Fadia and Sulan hybrids and males on Fadia and Sina leaves. The results of handling time and attack rate emphasize on the importance of physical traits of plant on the performance and searching efficiency of natural enemies that should be considered for optimizing their application in mite biological control.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional response
  • cucumber