بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، ورامین، ایران.

چکیده

خانواده Tephritidae یکی از خانواده­های دوبالان است و اغلب گونه­های این خانواده گیاهخوار می­باشند. برخی از گونه­های این خانواده از آفات مهم محصولات کشاورزی به حساب می­آیند و تعدادی از گونه­های آن به طور مؤثر در برنامه­های کنترل بیولوژیک علف­های هرز مورد استفاده قرار می­گیرند. بر اساس بررسی­های انجام شده طی سال­های 1392 تا 1394 روی فون مگس­های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی 15 گونه متعلق به 10 جنس به نام­های Acanthiophilus helianthi، Chaetorellia australis *، Chaetorellia conjuncta*، Euleia heraclei*، Goniurellia longicauda*، Tephritis pallescens*، Tephritis postica، Tephritomyia despoliata، Terellia serratulae، Trupanea amoena، Trupanea stellata، Urophora anthropovi، Urophora sp.near dirlbeki ، Urophora spatiosa*، Valera ariana از مناطق مختلف استان یاد شده جمع­آوری گردید. گونه­هایی که با ستاره مشخص شده­اند برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش می­شوند. به این ترتیب تعداد گونه­های این خانواده در استان خراسان رضوی به 33 گونه افزایش یافت و لیست گونه­های این خانواده تهیه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic studies on the fruit flies of the family Tephritidae in central part of Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Fatima Memari 1
  • Saeed Mohammadzade Namin 2
  • Masoud Hakimitabar 3
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Tephritidae is one of the largest families of acalyptrate Diptera. Most species are phytophagous and cause economical damage to agricultural crops and some of them effectively used in biological control programs against weeds. During studies on tephritid flies fauna in central part of Khorasan Razavi Province (Iran) in 2013–2015, 15 species of 10 genera (Acanthiophilus helianthi, Chaetorellia australis*, Chaetorellia conjuncta*, Euleia heraclei*, Goniurellia longicauda*, Tephritis pallescens*, Tephritis postica, Tephritomyia despoliata, Terellia serratulae, Trupanea amoena, Trupanea stellata, Urophora anthropovi, Urophora sp.near dirlbeki, Urophora spatiosa*, Valera ariana) were found to occur in this region. Species marked with asterisks are recorded for the first time from Khorasan Razavi province. The list of 33 species of fruit flies that occur in Khorasan Razavi province is provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diptera
  • Tephritidae
  • fauna
  • Khorasan Razavi Province