کاربرد پلاسمای سرد اتمسفری و تاثیر آن بر قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 فوق دکتری بیماری‌شناسی گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

بیمارگر­های گیاهی سالانه مسئول بروز خسارات اقتصادی شدید در کشاورزی و محیط زیست در سراسر دنیا هستند. به کارگیـری روش­های کنتـرلی منـاسب، مقـرون به صرفـه و عاری از آلودگـی­های زیست محیطـی در بیماری­های گیاهی به طور مداوم در حال توسعه است. در سال­های اخیر استریل کردن عوامل بیماری­زای گیاهی توسط پلاسمای سرد یکی از مهم­ترین موضوعات پژوهشی در دنیا محسوب می­گردد. پلاسما به گاز یونیزه ‌شده‌­ای اطلاق می­‌شود که همه یا بخش قابل توجهی از اتم‌­های آن یک یا چند الکترون از دست داده و به یون­‌های مثبت تبدیل شده است، نظیر گونه­های فعال اکسیژن، رادیکال­های آزاد OH و ... ، که با نابود­سازی اسید­های چرب غیر اشباع و مولکول­های پروتئین در غشای سلولی بیمارگر­های قارچی منجر به مرگ قارچ و در نتیجه تیمار گیاهان آلوده می­گردد. در این مقاله مروری، به تأثیرات پلاسمای سرد اتمسفری بر قارچ­های بیماری­زای گیاهی و چگونگی عملکرد آن به عنوان یک ابزار کنترلی موثر به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی­های ناشی از آن پرداخته می­شود

کلیدواژه‌ها