کاربرد ژنتیک معکوس در بیماری‌شناسی گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

کاهش هزینه­های توالی یابی ژنوم شناسایی توالی ژنوم تعداد زیادی از موجودات زنده را امکان­پذیر نموده، ولی عملکرد تمامی ژن­های توالی­یابی شده مشخص نشده است. علی­رغم این­که با استفاده از دانش ژنتیک مقایسه­ای و بیوانفورماتیک بررسی در مورد عملکرد ژن­های تعیین توالی شده میسر شده است، ولی تفسیر فرآیند این ژن­ها در موجودات به عنوان یک چالش همچنان مطرح است. در همین راستا، توالی­یابی ژنوم تعداد زیادی از بیمارگر­های قارچی گیاهی و همچنین اامیست­ها انجام شده است، ولی مشکل اساسی در این مورد، تبدیل این اطلاعات به اطلاعات عملکردی است. روش­هایی که در علم ژنتیک معکوس مورد استفاده  قرار می­گیرند شامل تخریب/جابجایی ژن­های هدف، خاموشی ژن­ها، جهش­های درون جایگیر و هدف قـرار دادن جراحـات موضعـی القا شـده در ژنوم می­شوند، که با کمک آن­ها درک عملکرد ژن­های بیمارگر­های قارچی و اامیستی گیاهی ممکن می­شود. در این مقاله روش­های که برای مطالعات ژنتیک معکوس در مورد بیمارگر­های قارچی و اامیستی در گیاهان به کار رفته است، معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of reverse genetics in plant pathology

نویسنده [English]

  • Jalal Gholamnezhad
Assistant professor of Agriculture and Natural Resource Faculty, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Reduced cost of genome sequencing of organisms has led to increased number of sequenced genes. But the performance of these genes hasn’t been sequenced yet. However using comparative genetics and bioinformatics has been identified for investigation of sequenced genes function, the interpretation of these genes functions is a challenge. In this regard, sequencing of a large number of fungal plant pathogens and oomycete genomes has been completed. The next major challenge in modern fungal/oomycete biology is to translate the huge amount of genome sequence information into biological functions. Reverse genetics has emerged as a seminal tool for functional genomics investigations. Utilized techniques for reverse genetics like targeted gene disruption/replacement, gene silencing, insertional mutagenesis, and targeting induced local lesions in genomes, will contribute greatly to the understanding of gene function of fungal and oomycete pathogens. This study reviews the reverse genetics approaches which are used to study fungal genomes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse genetics
  • plant pathogen
  • sequencing