کاربرد ژنتیک معکوس در بیماری‌شناسی گیاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

کاهش هزینه­های توالی یابی ژنوم شناسایی توالی ژنوم تعداد زیادی از موجودات زنده را امکان­پذیر نموده، ولی عملکرد تمامی ژن­های توالی­یابی شده مشخص نشده است. علی­رغم این­که با استفاده از دانش ژنتیک مقایسه­ای و بیوانفورماتیک بررسی در مورد عملکرد ژن­های تعیین توالی شده میسر شده است، ولی تفسیر فرآیند این ژن­ها در موجودات به عنوان یک چالش همچنان مطرح است. در همین راستا، توالی­یابی ژنوم تعداد زیادی از بیمارگر­های قارچی گیاهی و همچنین اامیست­ها انجام شده است، ولی مشکل اساسی در این مورد، تبدیل این اطلاعات به اطلاعات عملکردی است. روش­هایی که در علم ژنتیک معکوس مورد استفاده  قرار می­گیرند شامل تخریب/جابجایی ژن­های هدف، خاموشی ژن­ها، جهش­های درون جایگیر و هدف قـرار دادن جراحـات موضعـی القا شـده در ژنوم می­شوند، که با کمک آن­ها درک عملکرد ژن­های بیمارگر­های قارچی و اامیستی گیاهی ممکن می­شود. در این مقاله روش­های که برای مطالعات ژنتیک معکوس در مورد بیمارگر­های قارچی و اامیستی در گیاهان به کار رفته است، معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها