بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

مگس­های Tephritidae، از مهم­ترین خانواده­های دوبالان بوده و دارای حدود 4500 گونه توصیف شده هستند که از این نظر یکی از بزرگ­ترین خانواده­های گروه Acalypterate دوبالان به شمار می­آیند. برخی از گونه­های این خانواده از آفات مهم محصولات کشاورزی به حساب می­آیند و تعدادی از گونه­های آن به طور مؤثر در برنامه­های کنترل بیولوژیک علف­های هرز مورد استفاده قرار می­گیرند. بر اساس بررسی­های انجام شده طی سال­های 1392 تا 1394 روی فون مگس­های خانواده Tephritidae در استان گیلان 19 گونه از 11 جنس از خانواده Tephritidae از مناطق مختلف استان گیلان جمع­آوری گـردید که در میان آن­ها 17 گونه برای اولین بار از استان گیلان گزارش می­گردد. با توجه به گزارش­های قبلی از این استان، تعداد گونه­های موجود در این استان به 25 گونه افزایش یافت. لیست گونه­های این خانواده در استان گیلان تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها