بررسی وقوع برخی بیمارگر‌های مهم ویروسی آلوده کننده فلفل در شهرستان ورامین

دوره 3، شماره 1، تیر 1393، صفحه 1-14

آذین آقا‌زاده؛ مژده ملکی؛ علیرضا گل‌نراقی


استفاده از پیوند در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته خربزه بر اثر قارچ Monosporascus cannonballus

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-15

نسرین احمدی؛ ابوالفضل سرپله؛ داریوش شهریاری


کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-10

سید افشین سجادی؛ محمدرضا نجفی؛ علی‌اکبر مسعودی


تنـوع بیماری‌زایی قارچ Didymella rabieiعامل بیمـاری برق‌زدگی نخـود در استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-85

الهه پایمرد؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری


مکانیسم بیوشیمیایی دفاع القایی با واسطه بنزوتیادیازول در درخت به تحت شرایط باغی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 129-135

پریناز اعتصام‌زاده؛ منصوره کشاورزی؛ عادله سبحانی‌پور؛ اسفندیار ظهور


کنـتـرل شیمیـایی بیـمـاری مرگ گیـاهـچـه خـیار ناشـی از قـارچ Pythium aphanidermatum

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 165-174

سمیه آتش‌بهار؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی


بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 203-211

سمانه خیری؛ محمد‌رضا رضاپناه؛ محمود شجاعی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر


شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته دار (برگ نقره ای) در شرق مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

سید وحید علوی؛ پرسا تیموری


تاثیر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاهان نعناع‌فلفلی، اکالیپتوس و سیر بر فعالیت نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

نیلوفر محفوظی؛ صنم صفایی چایکار؛ علی سراجی؛ ابوالفضل یحیوی آزاد


تأثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشـدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-20

ندا خردپیر؛ جعفر خلقانی؛ هادی استوان؛ محمد‌رضا رضاپناه


شناسایی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو آن در دماوند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-24

سمیرا اسداللهی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید محمد اشکان