کلیدواژه‌ها = سرخشکیدگی و زوال
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته دار (برگ نقره ای) در شرق مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

سید وحید علوی؛ پرسا تیموری