کلیدواژه‌ها = rpoB و Brenneria nigrifluens
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو آن در دماوند

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-24

سمیرا اسداللهی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید محمد اشکان