کلیدواژه‌ها = تنوع بیماری‌زائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسـی بیـماری‌زایی و تعیین تیپ آمیزشی در جدایه‌های قارچ Fusarium proliferatum

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 41-52

سپیده کریمی‌زنجانی اصل؛ وحید رهجو؛ مجید زمانی