کلیدواژه‌ها = کنتـرل
کاربرد پلاسمای سرد اتمسفری و تاثیر آن بر قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 111-117

سپیده سادات آقازاده نایینی؛ سمیه فراهانی؛ عباس ناصحی