کلیدواژه‌ها = Rhizoctionia solani
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کارایی برخی اسانس‌های گیاهی و کیتوزان در کنترل Rhizoctionia solani عامل بیماری سوختگی غلاف برنج

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-82

صبا سوهانگر؛ وحید زرین نیا؛ سعید محمد‌زاده نمین