کلیدواژه‌ها = قارچ‌های آنامورفیک
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌های جدید برای جنس سپتوریا از ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 167-179

حسین عظیمی؛ لیالون اسیپیان؛ علیرضا جوادی استهباناتی؛ سپیده ساجدی