کلیدواژه‌ها = جدایه BR4، بوشهر، جدایه YD5، یزد، زیست‌سنجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های یزد و بوشهر بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera (Hubner)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 145-154

سمانه خیری؛ محمدرضا رضاپناه؛ محمود شجاعی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر