کلیدواژه‌ها = خیار
تعداد مقالات: 4
2. سبب‌شناسی بیماری لکه تاولی و نکروز برگی خیار و خربزه در استان مازندران

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-50

مینوچهر ارسلانی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ مژده ملکی


3. تأثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشـدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-20

ندا خردپیر؛ جعفر خلقانی؛ هادی استوان؛ محمد‌رضا رضاپناه


4. کنـتـرل شیمیـایی بیـمـاری مرگ گیـاهـچـه خـیار ناشـی از قـارچ Pythium aphanidermatum

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 165-174

سمیه آتش‌بهار؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی