کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 2
1. واکنش ژنوتیپ‌های زودرس ذرت نسبت به بیماری لکه برگی ((Bipolaris maydis

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 175-183

سمانه حسینخانی؛ وحید رهجو؛ مجید زمانی


2. بررسـی بیـماری‌زایی و تعیین تیپ آمیزشی در جدایه‌های قارچ Fusarium proliferatum

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 41-52

سپیده کریمی‌زنجانی اصل؛ وحید رهجو؛ مجید زمانی